”Silloin kaikkien lasten pitäisi saada ramadan-lahja!” Viranomaisen ja lapsen edun etäisyyksistä ja käytänteistä

Turvapaikanhakijalapsen edustajana olen pohtinut, mikä lapsen arjessa toistuva tuottaa osattomuutta, heikkoa koulutustasoa nuorena ja syrjäytynyttä aikuisuutta? Hyödynnän pohdinnassa laillisen edustajan tehtävässä kohtaamiani tilanteita, jotka ovat auttaneet ymmärtämään kriisiä mukanaan kantavan lapsen kohtaamia tasa-arvon esteitä. Kiteytän pohdinnan otsikkoon, joka voi koskea laitoksissa kasvavien lapsien osallisuutta ja arvostusta. Blogin aiheena on erityisesti Lähi-idän sodista Suomeen selviytyneen lapsen ja hänen tulevaisuudestaan vastuussa olevien viranomaisten välinen suhde.

Jatka lukemista ””Silloin kaikkien lasten pitäisi saada ramadan-lahja!” Viranomaisen ja lapsen edun etäisyyksistä ja käytänteistä”

Ketä kurdit ovat?

Kurdit etnisenä ryhmänä ovat yksi Mesopotamian alkuperäiskansoista, jotka ovat muinaisten indoeurooppalaisten kansojen jälkeläisiä. He muuttivat yli 4000 vuotta sitten Lähi-itään, josta tuli heille koti. Kurdistaniksi kutsuttu alue karkeasti määriteltynä on maantieteellinen alue, jossa perinteisesti asuu pääasiassa kurdeja. Kurdistan muodostuu laajoista tasanko- ja ylänköalueista, joka ulottuu Zagrosin vuoristoalueista Tauruksen itäosiin saakka. Kurdistan kattaa osia nykyTurkista (Itä-Turkki), -Syyriasta (Pohjois-Syyria) ja -Irakista (Pohjois-Irak) sekä -Iranista (Iranin länsiosa). Kurdit ovat toiseksi suurin etninen ryhmä Turkissa, Syyriassa ja Irakissa, ja kolmanneksi suurin ryhmä Iranissa. Arvioiden mukaan lähes joka toinen kurdeista asuu Turkissa. Kurdien väestöennusteet vaihtelevat 35 miljoonasta 45 miljoonaan, josta diasporassa asuvien osuus on 2-3 miljoonaa.

Jatka lukemista ”Ketä kurdit ovat?”